Projectoproep Levensloop Grants | Levensloop

Projectoproep Levensloop Grants

 - De projectaanvraag is nu afgesloten ! -

Wat zijn de Levensloop Grants?

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen, wil Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven bij een Levensloop - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten - te steunen!

Deze “Levensloop Grants” zijn ook een manier om tegemoet te komen aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen.

Wat nu met Covid-19?

Stichting tegen Kanker nam de moeilijke beslissing om alle Levenslopen van 2020 te verplaatsen naar 2021 omwille van Covid-19. Ondanks dit uitstel, zullen er wel Levensloop Grants worden uitgereikt in 2020!  Stichting tegen Kanker trekt hiervoor een budget van 200.000 Euro uit, onafhankelijk van de inkomsten van de Levenslopen. Dit totale beschikbare bedrag zal verdeeld worden over alle Levenslopen waar projecten worden ingediend. 

Wie komt in aanmerking voor een Levensloop Grant?

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kunnnen een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat direct bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om aan de lokale noden te kunnen beantwoorden. is ook bewust zo gekozen om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden.

In aanmerking komt elke projectaanvraag van minimaal € 1.000 en maximaal €5.000. Een onafhankelijke jury zal bepalen welke projecten weerhouden zullen worden.

Wat uiteraard niet gefinancierd kan worden, is een project dat indruist tegen de ethische waarden en positie van Stichting tegen Kanker. Bij eventuele twijfel hierover kunt u terecht bij de regiocoördinator.

Hoe een Levensloop Grant indienen?

De projectaanvraag is nu afgesloten !

De  laureaten zullen eind november 2020 worden bekendgemaakt. 

Hier vindt u een overzicht van de Levenslopen in uw buurt. 

Meer informatie betreffende het reglement vindt u hier.

Mocht u nog vragen hebben betreffende het indienen van een Levensloop Grant, dan kunt u steeds contact opnemen met de regiocoördinator.

Voor specifieke vragen of meer informatie betreffende Levensloop: info@levensloop.be

Help ons zo in onze missie: deel deze pagina met je vrienden en familie!