Projectoproep Levensloop Grants | Levensloop

Projectoproep Levensloop Grants

Wat zijn de Levensloop Grants?

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen, wil Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven bij een Levensloop - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten - te steunen!

Deze “Levensloop Grants” zijn ook een manier om tegemoet te komen aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen.

Wat nu met Covid-19?

Covid-19 maakt dit jaar heel bijzonder, ook voor Stichting tegen Kanker. Fysieke events worden geschrapt, persoonlijke contacten in ziekenhuizen zijn moeilijk, ...  In deze moeilijke tijden blijft Stichting tegen w<Kanker het broodnodig maatschappelijk engagement aangaan om kankerpatiënten en hun omgeving bij te staan.

Daarom stelt Stichting tegen Kanker een budget van 240.000 Euro ter beschikking voor de Levensloop Grants 2021, onafhankelijk van de inkomsten van de Levenslopen zelf. Met deze grants blijft Stichting tegen Kanker kwaliteitsvolle lokale initiatieven van de organiserende Levensloop regio's ondersteunen. 

Wie komt in aanmerking voor een Levensloop Grant?

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kunnnen een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat direct bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om aan de lokale noden te kunnen beantwoorden. is ook bewust zo gekozen om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden.

In aanmerking komt elke projectaanvraag van minimaal € 1.000 en maximaal €5.000. Een onafhankelijke jury zal bepalen welke projecten weerhouden zullen worden.

Wat uiteraard niet gefinancierd kan worden, is een project dat indruist tegen de ethische waarden en positie van Stichting tegen Kanker. Bij eventuele twijfel hierover kunt u terecht bij de regiocoördinator.

Hoe een Levensloop Grant indienen?

De projectoproep is open ! Uw project kan van 8 maart 2021 t.e.m. 23 april 2021, 13 uur ingediend worden. De laureaten zullen in juli 2021 worden bekendgemaakt. 

Meer informatie betreffende het reglement en het indienen van een project vindt u hier.

Hier vindt u een overzicht van de Levenslopen in uw buurt. Mocht u nog vragen hebben betreffende het indienen van een Levensloop Grant, dan kunt u steeds contact opnemen met de regiocoördinator. Voor specifieke vragen of meer informatie betreffende Levensloop: info@levensloop.be

Motiveer je vrienden via je sociale media om ook Levensloop te steunen