Projectoproep Levensloop Grants | Levensloop

Projectoproep Levensloop Grants

Wat zijn de Levensloop Grants?

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen, wil Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven bij een Levensloop - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten - te steunen!

Deze “Levensloop Grants” zijn ook een manier om tegemoet te komen aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen. De rest van de ingezamelde middelen blijft natuurlijk gaan naar de missie van Stichting tegen Kanker: financiering van wetenschappelijk onderzoek, sociale ondersteuning voor patiënten en hun naasten, preventie en het verstrekken van correcte informatie. 

Wie komt in aanmerking voor een Levensloop Grant?

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kunnnen een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat direct bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om aan de lokale noden te kunnen beantwoorden. is ook bewust zo gekozen om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden.

In aanmerking komt elke projectaanvraag van minimaal € 1.000 en maximaal €5.000. Een onafhankelijke jury zal bepalen welke projecten weerhouden zullen worden.

Wat uiteraard niet gefinancierd kan worden, is een project dat indruist tegen de ethische waarden en positie van Stichting tegen Kanker. Bij eventuele twijfel hierover kunt u terecht bij de regiocoördinator.

Hoe een Levensloop Grant indienen?

Wegens het toenemende succes van de Levenslopen, organiseren we per jaar twee oproepen.

Voor Levenslopen in het voorjaar van 2020 kunnen projecten ingediend worden van 3 februari t.e.m. 8 juli 2020. De laureaten worden bekendgemaakt eind september 2020.

Voor Levenslopen in het najaar van 2020 kunnen projecten ingediend worden van 3 augustus 2020 t.e.m. 16 december 2020. De bekendmaking van de laureaten gebeurt eind februari 2021.

Hier vindt u een overzicht van de Levenslopen in uw buurt. 

Meer informatie betreffende het reglement vindt u hier.

Voor het indienen van een project, klik hieronder:

DIEN HIER JE PROJECT IN

 

Mocht u nog vragen hebben betreffende het indienen van een Levensloop Grant, dan kunt u steeds contact opnemen met de regiocoördinator.

Voor specifieke vragen of meer informatie betreffende Levensloop: info@levensloop.be

Help ons zo in onze missie: deel deze pagina met je vrienden en familie!