Global Hero of Hope: Johan Devroe | Levensloop

Global Hero of Hope: Johan Devroe

Kennismaking met Global Hero... Johan Devroe:

De American Cancer Society reikt elk jaar de eretitel “Global Hero of Hope” wereldwijd uit aan enkele ambassadeurs van Levensloop. De Heroes kunnen Vechters zijn, of zorgdragers die anderen inspireren met hoop, moed en vast-beradenheid in de strijd tegen kanker. Deze Vechters of zorgdragers tonen een veerkrachtige houding en inspireren anderen om een proactieve en positieve houding aan te nemen in de strijd tegen kanker. Dankzij deze eretitel worden ze ambassadeur van Levensloop en verspreiden ze mee de boodschap van hoop die Levensloop wil uitdragen.

Hoe kwam je in aanraking met Levensloop?

Na mijn kankerbehandeling in 2012 startte ik zelf een initiatief voor meer wetenschappelijk kankeronderzoek op : VZW Cyclo4Cancer.  Via dit initiatief wordt enerzijds al fietsend de aandacht op de noodzaak tot meer wetenschappelijk kankeronderzoek gevestigd, anderzijds organiseert deze vzw diverse fundraisingactiviteiten.  Om deze opbrengsten een juiste bestemming te geven werd in 2013 de Stichting tegen Kanker gecontacteerd.  Als gevolg van deze contacten vroeg men me om in 2014 de eerste Levensloop te Kortrijk mee op te starten.  In 2014 was ik samen met Lieve Maes co-voorzitter, en ook in 2015 en 2019 vormde ik mee het voorzitterscomité.

Wat kan je met deze titel Global Hero of Hope bereiken? Waarom is dit belangrijk?

De titel is uiteraard een aangename erkenning, al is die op zich onbelangrijk.  Het is vooral in de dagelijkse context dat er nood is om kankerpatiënten te ondersteunen, dit zowel door mee te streven naar een betere (werk)integratie tijdens, en na de behandeling, … door het belang om (wanneer mogelijk) te blijven bewegen - ook voor de mentale en fysische gezondheid - mee uit te dragen, … door het belang van het wetenschappelijk kankeronderzoek te beklemtonen, en middels fundraisingactiviteiten als ‘Levensloop’ hiertoe bij te dragen.  

Wat heb jij al mogen realiseren als Global Hero of Hope?

Zoals eerder geschetst was er de directe betrokkenheid bij Levensloop Kortrijk, maar werd ik voor meerdere andere Levenslopen mee ingeschakeld om nieuwe levenslopen te ondersteunen.  Op meerdere Levenslopen bracht ik inmiddels een getuigenis, hetzij bij openings-, kaarsen- of slotceremonie.  

In bedrijven en serviceclubs stelde ik niet alleen Stichting tegen Kanker en Levensloop voor, doch probeerde ik ook het verhaal van de kankerpatiënt te brengen, en de moeilijkheden (bij bvb werkintegratie) waar deze tegen aanbotst.  Bij het in dialoog gaan tijdens en na deze presentaties blijkt telkens dat er een grote vraag is naar een aantal ‘handvaten’ om bvb een gesprek met een patiënt in behandeling aan te knopen.Wat zou je zeggen aan iemand die twijfelt om deel te nemen aan Levensloop?

Levensloop heeft zoveel te bieden, en dit op meerdere domeinen : er is uiteraard het sportieve, maar ook het gemeenschapsgebeuren, de solidariteit, … de diverse optredens alsook de gezellige ‘braderie’-sfeer die er telkens heerst, met de beklijvende sleutelmomenten als opening, kaarsenceremonie en slot ben ik overtuigd dat er voor elk wat wils is op Levensloop. In het bijzonder richt ik me hier tot iedereen die ooit de diagnose kanker kreeg : jij bent de VIP van levensloop, je krijgt er heel veel kansen… dus aarzel niet en dompel je onder in de warme Levensloop-community!

Wat is uw meest aangrijpend moment geweest tijdens een Levensloop?

Voor mij persoonlijk vormt de kaarsenceremonie telkens het hoogtepunt.  Er is meestal een getuigenis, een stil moment… waar je de warme samenhorigheid het beste ervaart.  Toch is mijn meest aangrijpende moment dat van de ‘Mensenketting’ die we op verzoek van ‘jonge vechter Iben’ vormden op Levensloop Kortrijk 2019.  Het volledige parcours lang stond – ondanks barre weersomstandigheden - een mensenzee die samen een ketting vormde waarna Iben in een open wagentje het volledige parcours rond werd gevoerd.  Dit was niet alleen het meest emotionele moment, het toonde meteen ook de kracht van de solidariteit die Levensloop realiseert. 

 

Motiveer je vrienden via je sociale media om ook Levensloop te steunen