Heeft een sponsor van mijn fondsenwervingsactie recht op een fiscaal attest? | Levensloop

Heeft een sponsor van mijn fondsenwervingsactie recht op een fiscaal attest?

JA, in volgend geval: laat je een persoonlijke prestatie sponsoren, zoals je afgelegde kilometers bij een loop- of fietstocht?  Dan kan de sponsor een fiscaal attest ontvangen.  Hij sponsort jou door zijn gift rechtstreeks te storten op onze website. Vanaf een gift van €40 (minimum totaalbedrag van zijn giften binnen hetzelfde kalenderjaar) krijgt de sponsor een fiscaal attest.

NEEN, indien een sponsor jouw actie steunt in ruil voor zichtbaarheid door bijvoorbeeld logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht. In dat geval heeft de sponsor geen recht op een fiscaal attest.

Voor meer informatie kan je Lieve Verhaegen (02/743 37 45) contacteren.

Motiveer je vrienden via je sociale media om ook Levensloop te steunen