Hoe wordt een Levensloop georganiseerd ? | Levensloop

Hoe wordt een Levensloop georganiseerd ?

Levensloop wordt georganiseerd door lokale vrijwilligers die samen een comité vormen. Het comité bestaat uit meerdere comitéleden die elk hun specialiteit hebben.  

Om alles soepel te laten verlopen heeft het comité ook nood aan vrijwilligers voor de opbouw, afbraak en natuurlijk voor tijdens het Levensloop-evenement zelf. Zin om je ook in te zetten als vrijwilliger voor Levensloop? Vind hier meer info.  

 

Motiveer je vrienden via je sociale media om ook Levensloop te steunen