Is mijn gift fiscaal aftrekbaar? | Levensloop

Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Elke gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van het bedrag van uw gift. In 2020 wordt deze belastingvermindering voor giften, uitzonderlijk verhoogd van 45% naar 60%. U ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.Het bedrag dat u fiscaal in mindering kan brengen is beperkt tot :•    10% van het totale netto-inkomen bij privépersonen (met een plafond van 353.480,00 €).

•    5% van de winst voor bedrijven (met een plafond van 500.000,00 €).Volgende giften zijn niet fiscaal aftrekbaar: aankoop van kaarsen, giften in naam van een gemeente, sponsoring, inschrijving in een team,…

Wat wél fiscaal aftrekbaar is: wanneer je in eigen naam (of dat van je bedrijf) een Levensloop, team of persoon sponsort.Om te kunnen genieten van een fiscaal attest mag een gift niet het resultaat zijn van een geldinzameling. De schenker ontvangt geen tegenprestatie voor zijn of haar gift, van welke aard ook. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een tombola, aan een activiteit, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst, promotionele aandacht, enz.

Zowel particuliere giften als bedrijfsgiften zijn fiscaal aftrekbaar. Maar opgelet, er zijn enkele voorwaarden:

Particuliere giften

Om fiscaal aftrekbaar te zijn en dus een fiscaal attest te ontvangen, moet jouw gift door jou persoonlijk uitgevoerd worden, onder jouw naam en vanaf jouw eigen persoonlijke bankrekening.

Bedrijfsgiften

wil je graag een gift maken met je bedrijf, zorg er dan ook voor dat je enkel de gegevens en de bankrekening van je bedrijf gebruikt. 

  • Meng je persoonlijke gegevens in geen geval met je bedrijfsgegevens als je een fiscaal attest wil ontvangen. Je kan meerdere giften tegelijk doen, maar meng geen persoonlijke giften met bedrijfsgiften. 
  • Stort je een som voor Stichting tegen Kanker die bestaat uit een combinatie van niet-aftrekbare giften (bv. een fondsenwervingsactie) en fiscaal aftrekbare giften (bijvoorbeeld een persoonlijke gift van jezelf), stort deze dan niet in 1 keer, maar in 2 verschillende stortingen. Bij gecombineerde stortingen kan de Stichting tegen Kanker geen onderscheid maken en ontvang je geen fiscaal attest. Bij het betalen zal het systeem een gescheiden betaling voorstellen door middel van een pop-up.

 

fiscaal attest gift levensloop

 

Motiveer je vrienden via je sociale media om ook Levensloop te steunen