Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Elke gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift. U ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

Het bedrag dat u fiscaal in mindering kan brengen is beperkt tot :

•    10% van het totale netto-inkomen bij privépersonen (met een plafond van 353.480,00 €).
•    5% van de winst voor bedrijven (met een plafond van 500.000,00 €).

Volgende giften zijn niet fiscaal aftrekbaar: aankoop van kaarsen, giften in naam van een gemeente, sponsoring, inschrijving in een team,…

Om te kunnen genieten van een fiscaal attest mag een gift niet het resultaat zijn van een collectieve geldinzameling. De schenker ontvangt geen tegenprestatie voor zijn of haar gift, van welke aard ook. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een tombola, aan een activiteit, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst, promotionele aandacht, enz.

Zowel particuliere giften als bedrijfsgiften zijn fiscaal aftrekbaar. Maar opgelet, er zijn enkele regels te respecteren:

Particuliere giften
Om fiscaal aftrekbaar te zijn en dus een fiscaal attest te ontvangen, moet jouw gift door jou persoonlijk uitgevoerd worden, onder jouw naam en vanaf jouw eigen persoonlijke bankrekening.

Bedrijfsgiften
wil je graag een gift maken met je bedrijf, zorg er dan ook voor dat je enkel de gegevens en de bankrekening van je bedrijf gebruikt. 

  • Meng je persoonlijke gegevens in geen geval met je bedrijfsgegevens als je een fiscaal attest wil ontvangen. Je kan meerdere giften tegelijk doen, maar meng geen persoonlijke giften met bedrijfsgiften. 
  • Heb je een som voor Stichting tegen Kanker die bestaat uit een combinatie van niet aftrekbare giften (bv een fondsenwervingsactie) en wel fiscaal aftrekbare giften (bijvoorbeeld een persoonlijke gift van uzelf), stort deze dan niet in 1 keer, maar in 2 verschillende stortingen. Bij gecombineerde stortingen kan de Stichting tegen Kanker geen onderscheid maken en ontvang je geen fiscaal attest. Bij het betalen zal het systeem een gescheiden betaling voorstellen door middel van een pop-up.

 

fiscaal attest gift levensloop

 

Help ons zo in onze missie: deel deze pagina met je vrienden en familie!