Mogen alle ngo’s / vzw’s een fiscaal attest uitreiken? | Levensloop

Mogen alle ngo’s / vzw’s een fiscaal attest uitreiken?

Neen: om fiscale attesten uit te reiken aan hun schenkers moeten verenigingen & organisaties een vergunning krijgen van de Minister van Financiën. Stichting tegen Kanker heeft deze vergunning en is dus gemachtigd om fiscale attesten te geven.

Motiveer je vrienden via je sociale media om ook Levensloop te steunen