Ik wil deelnemen als schenker aan Levensloop

Alle fondsen die opgehaald worden tijdens Levensloop gaan integraal naar Stichting tegen Kanker. Het geld wordt gebruikt om wetenschappelijk kankeronderzoek te financieren, om patiënten en hun naasten te begeleiden, en voor de promotie van een gezonde levensstijl, en voor het mobiliseren van alle beschikbare middelen en diensten ten voordele van de strijd tegen kanker.

Met onderstaande voorbeelden – en dit is maar een kleine greep uit de activiteiten en middelen – kunnen we illustreren welke bedragen nodig zijn om die 4 pijlers te blijven financieren.

Wetenschappelijk kankeronderzoek

  • een laboratoriumtechnicus kost gemiddeld € 240/dag 
  • de investering in een fluorescentiemicroscoop is € 50 000 

Sociale begeleiding van patiënten en hun naasten

  • Deelname van een kind aan een kinderkamp van 1 week terwijl de behandeling voortgezet wordt: € 1 000 
  • Cheque voor psychologische begeleiding: € 37 /consultatie 
  • Kankerinfo: € 35 / uur 

Promoten van een gezonde levensstijl

  • 1 preventiekit voor scholen: € 60 
  • 1 pakket 'verstandig zonnen' voor scholen en kindercrèches: € 60 

Je kan Levensloop steunen

Door een gift te doen aan een lokale Levensloop, aan een team of teamlid van een specifieke Levensloop.Elke gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift. U ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.Volgende giften zijn niet fiscaal aftrekbaar: aankoop van kaarsen, giften in naam van een gemeente, sponsoring, inschrijving in een team, opbrengst van een lokale activiteit…

Doe hier een gift aan Levensloop.

Je kan Stichting tegen Kanker steunen

Klik hier voor een gift aan Stichting tegen Kanker.

Help ons zo in onze missie: deel deze pagina met je vrienden en familie!