Ik wil deelnemen als schenker aan Levensloop | Levensloop

Ik wil deelnemen als schenker aan Levensloop

Alle fondsen die opgehaald worden tijdens Levensloop gaan integraal naar Stichting tegen Kanker. Het geld wordt gebruikt om wetenschappelijk kankeronderzoek te financieren, om patiënten en hun naasten te begeleiden, voor de promotie van een gezonde levensstijl, en voor het mobiliseren van alle beschikbare middelen en diensten ten voordele van de strijd tegen kanker.

Hier kan je voorbeelden terugvinden – en dit is maar een kleine greep uit de activiteiten en middelen – waarmee we illustreren welke bedragen nodig zijn om deze projecten te blijven financieren.

Wetenschappelijk kankeronderzoek

  • Met € 50 schenk je bv. 600 spuiten en naalden aan een labo
  • Met € 500 kan een labo bv. een analyse op een DNA microarray uitvoeren. Daarmee kunnen ze de genetische eigenschappen van tumoren in kaart brengen, en zo een tumorale "identiteitskaart" opstellen. 

Sociale begeleiding van patiënten en hun naasten

  • Deelname van een kind aan een kinderkamp van 1 week terwijl de behandeling voortgezet wordt: € 1 000 
  • 1 uur consultatie voor psychologische begeleiding gespecialiseerd in oncologie: € 40 /consultatie

Promoten van een gezonde levensstijl

  • 100 brochures rond het onderzoek naar dikke darmkanker: € 100
  • Informatiesessie rond kankerpreventie en risicofactoren: € 250 

Je kan Levensloop steunen

Door een gift te doen aan een lokale Levensloop, aan een team of teamlid van een specifieke Levensloop. Elke gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van uw gift. U ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

Volgende giften zijn niet fiscaal aftrekbaar: aankoop van kaarsen, giften in naam van een gemeente, sponsoring, inschrijving in een team, opbrengst van een lokale activiteit…

Doe hier een gift aan Levensloop.

Je kan Stichting tegen Kanker steunen

Klik hier voor een gift aan Stichting tegen Kanker.

Motiveer je vrienden via je sociale media om ook Levensloop te steunen